FANDOM


Areszt

#areszt na liście kanałów mcu 2

#areszt – główny organ sądowy serwera mcu 2: electric boogaloo. Decyduje o karach oraz stoi na straży moralności serwera.

Struktura Edytuj

#areszt jest wydzielonym kanałem, na którym pisać mogą określone grupy użytkowników. Najwyższą władzę stanowi administracja oraz moderacja serwera. Administratorzy mogą otwierać i zamykać posiedzenia #areszt, kiedy uznają to za stosowne. Posiedzenia są jawne i dostępne także po ich zakończeniu. W trakcie posiedzenia każdy użytkownik serwera może zabrać głos, aczkolwiek pierwszeństwo posiada moderacja serwera. W kwestiach spornych, rozstrzyga administracja lub tworzone jest głosowanie botem, zależnie od sytuacji. Posiedzenie zwykle kończy się wyrokiem.

#areszt na MCU Edytuj

"#areszt, Pogadamy Se"
— Michalbr10, biurokrata MCU

Oryginalny #areszt został powołany przez Michalabr10, aby osądzić winnych. Była to odpowiedź na wydarzenia dnia 18 lipca 2017 roku. W #areszt wydano i wykonano 3 wyroki:

 • Painto został skazany na 4 nieudane kicki oraz 1 udany. Dokładny powód kary: przeklinanie.
 • MaciekP42 został skazany na 2 miesiące blokady na serwerze. Dokładny powód kary: włączenie pornografii.
 • DeXart został skazany na 2 miesiące blokady na serwerze. Dokładny powód kary: włączenie pornografii.

W czasie posiedzenia, użytkownicy nie mogli pisać na głównym kanale. Wszystkie kary zostały zdjęte niedługo po utworzeniu mcu 2: electric boogaloo w ramach ugody. Osoby biorące udział w #areszt miały rolę o tej nazwie przez pewien czas na FANDOM Polska. Na mcu 2: electric boogaloo, weterani #areszt oraz uczestnicy wydarzeń tego dnia, posiadają rangę Pornomani Michała

#areszt na MCU 4.76 Edytuj

"ja pierdzielę"
— Michalbr10 przed wydaniem wyroków

Nietypowe posiedzenie #areszt miało miejsce po drugim raidzie na MCU (20 października 2017). Odbyło się ono zaocznie, bez udziału oskarżonych. Wyroki:

 • Hejod123 skazany został na odebranie uprawnień i miesięczną banicję.
 • MaciekP42 skazany został na odebranie i przywrócenie uprawnień (do drugiego nie doszło).

#areszt na MCU 2 Edytuj

"tu jest #areszt a nie obora"
— Painto o kulturze w #areszt

Społeczność mcu 2: electric boogaloo ulepszyła koncept #areszt, demokratyzując go oraz zwiększając skuteczność wykonywania wyroków. #areszt stał się głównym oparciem użytkowników serwera w trudnych chwilach. Miało miejsce wiele posiedzeń.

Najważniejsze posiedzenia Edytuj

 • Sąd nad Michałembr10 – seria posiedzeń, które odbyły się w lipcu i sierpniu 2017 roku, celem sprawiedliwego osądzenia biurokraty MCU za działanie na szkodę wiki, serwera mcu 2 itp.
  • Rewolta w #areszt – podczas jednego z posiedzeń, Michał próbował przejąć władzę w #areszt i zakłócał pracę. Został powstrzymany dzięki działaniom Painto, który wyłączył tworzenie ankiet w #areszt na czas posiedzenia.
 • Posiedzenie ws. molestancji – posiedzenie, mające na celu wyjaśnienie sprawy molestacji Michałabr10 przez Runouw. Oskarżenia okazały się fałszywe. Michał został skazany na zapłatę odszkodowania na rzecz Runouw oraz pokrycia kosztów posiedzenia #areszt.
 • Posiedzenie ws. randomów – posiedzenie, mające na celu wyjaśnienie sprawy zaproszenia przez Michałabr10 randomów na czat, co wpłynęło na spadek poziomu. Został uznany winnym i otrzymał rangę NIEBEZPIECZNI!!!!.
 • Posiedzenie ws. #nsfw – kontrowersyjne posiedzenie na wniosek jednego z moderatorów serwera. Oburzyły go treści umieszczane na kanale #nsfw, które w jego ocenie nawet jak na ten kanał były zbyt drastyczne. Ostatecznie kontrowersyjne zdjęcie usunął sam OP, lecz za chaos i zamieszanie otrzymał rolę NIEBEZPIECZNI!!!!.
 • Posiedzenie ws. modłów – po raz kolejny z powodu Michalabr10, zwołano posiedzenie #areszt. Dotyczyły one spamu, modlitw po hebrajsku oraz zaległych grzywien.
 • Posiedzenie ws. użytkownika Stratosfera694 – głośne posiedzenie #areszt, zwołane po raz pierwszy z powodu naruszenia dekretu o niewyłudzaniu. Użytkownik nie przyznawał się do winy, pomimo jawnego dokonywania czynu nawet w czasie procesu. Wymierzono początkowo łagodną jak na zarzut karę, lecz zmieniono ją na bezwzględną blokadę po szaleństwach użytkownika.

Wyroki Edytuj

#areszt wydawał rozmaite wyroki:

 • Nieudane i udane kicki
 • Blokady
 • Przemyślenie zachowania
 • Rola NIEBEZPIECZNI!!!!
 • Grzywna
 • Blokada (1 raz)
 • Uniewinnienie (rzadko)

Ciekawostki Edytuj

 • Niektóre serwery posiadają podobne organy sądownicze. Na przykład serwer Sonic Wiki posiada #death_egg, lecz jego posiedzenia są tajne.
 • Najczęściej sądzoną osobą był Michalbr10.